VIRTA-Info

VIRTA – Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön

Käyttöönottotarkastus suoritetaan kaikille niille koirakoille, joita käytetään poliisiviranomaisten apuna henkilöetsintätehtävissä. Käyttöönottotarkastuksen suorittaneita koirakoita voidaan käyttää muissa virka-aputehtävissä alueellisesti sopimalla.

Ennen käyttöönottotarkastukseen pääsyä koiran sekä koiranohjaajan on suoritettava Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) tai Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) hälytystasovaatimus.

Koirakolla tulee olla Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa (Vapepa) toimivan koiraryhmän ryhmänjohtajan suositus tarkastukseen pääsemiseen, ja se esitetään tarkastukseen tultaessa. Mikäli tarkastukseen oikeutetun koirakon yhdistyksellä ei ole omaa hälytysryhmää, suosittelijana toimii koirakon oman yhdistyksen puheenjohtaja.

Järjestäminen

Käyttöönottotarkastus järjestetään koiranohjaajan ja hälytysryhmän yhteisellä päätöksellä.

Ohje Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastukselle

Ilmoittautuminen

Koirakon ilmoittautuminen tehdään Virkussa tarkastuksen ilmoittamisen yhteydessä (rekisterinumero tai FIX-numero). Koirakohtaiset arviointilomakkeet voi tulostaa koirakon tiedoilla esitäytettynä Virta-järjestelmästä.

Koirakohtainen arviointilomake

Käyttöönottotarkastuksesta ilmoittaminen

Järjestäjät ilmoittavat liitoille tilaisuuden järjestämisestä viimeistään kaksi viikkoa ennen tarkastusta, ilmoitukset tehdään jatkossa Virta-järjestelmässä ja ilmoitukseen liitetään tarkastettavan koirakon / koirakoiden tiedot. Vain määräajassa jätetyt ilmoitukset huomioidaan. Ilmoituksen voi tehdä yhdistyksen nimetyt käyttäjät Virta-järjestelmän työpöydän kautta.

Käyttöönottotarkastuksen tuloksen kirjaaminen

Tarkastuksesta täytetään arviointilomake, joka jää tarkastettavan koirakon ohjaajalle sekä tarkastuspöytäkirja, joka jää säilytettäväksi tarkastuksen suorittaneelle tarkastajalle. Tämän pöytäkirjan mukaisesti tulokset kirjataan Virta-järjestelmään.

Tarkastuspöytäkirja

Käyttöönottotarkastuksen tuloksen ilmoittaminen

Tarkastuksen suorittanut tarkastaja vastaa ilmoituksesta liitoille kahden viikon sisällä tarkastuksen suorittamisesta. Tulos ilmoitetaan Virta-järjestelmässä.

Arkistointi

Virta-järjestelmässä julkaistaan listat käyttöönottotarkastuksen hyväksytysti suorittaneista koirakoista. Tiedot jaetaan alueellisille Vapepa-yhdyshenkilöille ja valmiuspäälliköille puolivuosittain tai tilanteen oleellisesti muuttuessa. Liitot vastaavat tiedon jakamisesta.

VIRTA-seurantatyöryhmä

VIRTA-seurantatyöryhmään kuuluu edustajat Suomen Palveluskoiraliitto ry:stä, Suomen Pelastuskoiraliitto ry:stä sekä Poliisista.
Seurantatyöryhmän tehtävänä on seurata, valvoa ja tarvittaessa kehittää VIRTA-käyttöönottotarkastuksia sekä kouluttaa ja ohjata VIRTA-käyttöönottotarkastajia.
Seurantatyöryhmä ei ole juridinen päättävä yksikkö.

Suomen Palveluskoiraliitto ry
peko@palveluskoiraliitto.fi
050 3011945
Suomen Pelastuskoiraliitto ry
spekl@pelastuskoiraliitto.fi
044 768 1004